3 .Yaş Üniversite Öğrenme Modellerinin Uygulamaları Değerlendirildi

3. YAŞAM Çalıştayı Fethiye Belediyesi Meclis Salonunda başladı. Çalıştay Çalıştay başkanı ve  Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Cemil YAVUZ'un açılış konuşması ile başladı.

PAYLAŞ
Dost Gazetesi -

Dr. Cemil YAVUZ konuşmasında “ilçemizde 2019 yılında Fethiye Tazelenme Üniversitesini kurduk.  Ve bu program 4 yıldır devam ediyor. Fethiye Tazelenme Üniversitesini kurduğumuz dönemde ilçemizde ilk defa Yaşlılık Alanında bilimsel bir toplantı yaptık.

Fethiye Belediyesi Meclis salonunda 2019 yılında yaptığımız YAŞLI HAKLARI İÇİN ÇABA(YAŞAT) ismini verdiğimiz bu çalıştayda Aile Bakanlığı Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Akademisyenler, Yerel yöneticiler ve ilgili taraflarla yaşlı haklarının iyileştirilmesini konuştuk. İlçemiz için çıkarımlar yapmaya çalıştık. AB Sivil Düşün programı tarafından desteklenen çalıştay sonuç raporunda ilçemizde bir Alzheimer Derneği kurulması, Yaşlı Meclisi kurulması, üniversitede bir öğrenci kulübü kurulması gibi öneriler yer aldı.  Fethiye Alzheimer Derneği 2022 yılı Ocak ayında kuruldu

 Benim de kurucu üyesi olduğum dernek Alzheimer Gündüz Yaşam Parkında hasta ve yakınlarının yaşamını desteklemek için çaba gösteriyor. Bu 4 yıl süre içinde ilçemizde bir gerontoloji bölümü, yaşlı sağlığı ve bakımı uygulama araştırma merkezi, üniversitemzide yaşlılar ile gençlerin iletişimini artırmayı amaçlayan bir öğrenci kulübü kuruldu. 2019 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarda amacımız şuydu.

Nüfus içinde oranı hızla artan yaşlı nüfusun farkına varmak. Yaşlılık algısını iyileştirmek, yaşlı hakları ve yaşlı ayrımcılığını konusunda farkındalık oluşturmak, yaşlıları görünür kılmak, aktif hayatın içinde olmalarını desteklemek, sağlık okuryazarlığını artırmak, 3 yaşta hayat boyu öğrenme imkanı sunmak ve yaşlılığın getirdiği yalnızlık, izolasyon gibi olumsuzluklara, yeni dostluklarla, arkadaşlıklarla karşı koymaktı. Bu dört yılın sonunda amacımıza büyük oranda ulaştığımızı memnuniyetle görüyorum.

2019 yılında başlayan Fethiye Tazelenme Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi ilçemizde önemli bir rol model olmuştur.   Şimdi 2019 başladığımız gibi yine Avrupa Birliği Sivil Düşün programınca desteklenen 3. YAŞAM çalıştayı ile Fethiye Belediyesinin ve katılan diğer kurumların iş birliği ile,  STK ve yerel yönetimlerde iyi uygulama örneklerini konuşmak istiyoruz. İlçemiz için yeni öneriler geliştirmeyi amaçlıyoruz.  

Çalıştayımıza 65+ Yaşlı Hakları derneğinden Ferhat Boratav, Yaşlı Dostu Kent Fethiye Platformu kurucusu Prof. Dr. Melih Bulut, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şeref Şeker, ve Gerontolog Meryem Ceyhan,  Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Sağ, Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu ve ilgili daire müdürleri ve Fethiye Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katılıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. 

İki bölümde düzenlenen çalıştayın “Yerel yönetim ve STK’larda iyi uygulamalar” başlıklı sabah oturumu Prof. Dr. Melih BULUT moderatörlüğünde yapıldı. 65+ Yaşlı Hakları Derneği adına Ferhat Boratav “ Yaşlı Dostu Kentler: Bir Samimiyet Testi”  konulu sunumunu yaptı. Yaşlı Dostu kent kavramını, bu çerçevede yerel yönetimlerin yaptığı uygulamaların niteliği, neler yapılabileceklerini vurguladı. Nüfus içinde artan yaşlı nüfusun yaşamını iyileştirmede ve kalitesin artırılmada yerel yönetimlerin önemli bir sorumluluğu olduğunu belirtti.  İyi uygulama örnekleri olarak Beşiktaş Belediyesi 65+ yaşları hizmetleri Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şeref Şeker, ve Gerontolog Meryem Ceyhan tarafından anlatıldı. Yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Çalıştayın ikinci oturumu ise Doç. Dr. Sevnaz Şahin ve Fethiye Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Güngör Berk moderatörlüğünde yapıldı. Bu oturumda Prof. Dr. Ramazan Sağ “3. Yaş üniversitesinde hayat boyu öğrenme pedogojisi” konulu sunumunu yaptı. Yetişkin eğitimin ilkelerini ve öğrenme farklılıklarını vurguladığı sunumundan sonra 3 Yaş Üniversite öğrenme modelleriinin ülkemizdeki uygulamaları değerlendirildi. Çalıştayın bu  bölümü 4 yıl süreli eğitim programını tamamlayan Fethiye Tazelenme Üniversitesinin 60+ yaş öğrencilerinin yaşadıkları eğitim serüveni konusundaki görüşleri ve önerileri ile son buldu.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN